Guldkannan hero

Prof. Håkan Jönsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet visar upp årets skörd

Professor Håkan Jönsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet visar här upp årets skörd. Jönsson förespråkar guldvatten som växtnäring och har under många år forskat kring guldvatten. 

Prof. Håkan Jönsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet med årets skörd. Fotograf: Ingrid Mossberg.