Guldkannan Towa tar emot miljöpris

Guldkannan Towa och dess uppfinnare Åsa Lövberg tog i dagarna emot Sundbybergs stads miljöpris för sitt engagemang i miljöfrågor, för ökad kunskap och en hållbar utveckling!

Motiveringen löd:
"Guldkannan AB har arbetat för ökad kunskap om miljöfrågorna och för en hållbar utveckling i Sundbybergs Stad. De har ett stort engagemang i miljöfrågor och har varit verksamma i många år. De skapar med sin verksamhet både verktyg och mötesplatser samt gör det möjligt för alla att delta i det lokala miljöarbetet. Guldkannan AB visar att det är lätt att göra rätt."

19 december 2016 Stefan Bergström,
Kommunalråd för exploaterings- och hållbarhetsfrågor.

Asa Lovberg emot miljöpris för sitt engagemang i miljofragor-kunskap-hallbar-utveckling-Sundbybergs Stadshus Guldkannan-Towa-prisad-miljopris 2Guldkannan-Towa-prisad-miljopris 2 Guldkannan-Towa-prisad-miljopris-Sundbybergs-stad-kommun Guldkannan-Towa-ekologisk-pristagare 2

Nyhetsarkiv