GK-logga

Avlopp & Kretsloppspriset 2019 går till Mälarenergi!

Mälarenergi bygger i Munga norr om Västerås Sveriges första avloppssystem med källsortering av klosettvatten
i befintlig bebyggelse vid inrättandet av ett nytt verksamhetsområde. 

Klosettvattnet används som certifierad gödsel på jordbruksmark!

Nyhetsarkiv