GK-logga

Miljövård och avlopp

Forskning visar att förutom upp till sju gånger högre skörd har uringödsling minst tungmetaller och minsta miljöpåverkan av olika gödselmedel. Att sortera ut urinen direkt innan det går ut i avloppssystemen med t ex källsorterande toaletter är framtiden. Det om något handlar om miljövård.