GK-logga

Hur länge kan guldvattnet kan stå eller lagras?

Fråga:
Jag funderar på hur länge guldvattnet kan stå innan jag vattnar med det? Jag går t ex ibland upp kl 04 och kissar, men går inte ut och vattnar förrän kl 10. Är det okej eller är färskvara det som är bäst? 

Svar:
Ur växtnäringssynpunkt kan man lagra mycket länge, flera år om man lagrar utan någon ventilation. Något dygn i Towakannan är inget problem. Men man bör inte lagra så länge att urinen börjar lukta, dels kan kannan ta upp lukt och dels kan det bli avlagringar som gör det svårare att hålla kannan ren. 

Alltså, så länge urinen inte börjar lukta är det inget problem. 

Lycka till med kannan, 
Håkan

Håkan Jönsson
Professor-kretsloppsteknik-Environmental Engineering