Växter som ska övervintra bör man inte gödselvattna med Guldvatten för sent. Hur sent det är lämpligt att gödselvattna beror på hur känslig växten är och hur långt norrut man bor, men för rosor i Mälardalen kan det t.ex. vara lämpligt att avbryta någon gång mellan första och 10:e juli. Generellt kan man säga att ju svårare växten har för att övervintra och ju längre norrut man bor, ju tidigare bör man avbryta, då man inte vill att invintringsprocesserna ska försenas av att växten uppmuntras att fortsätta växa på grund av kvävet i Guldvattnet. Detta gäller oavsett om växten är vintergrön eller inte.

Däremot växter som inte ska övervintra, som sommarblommor kan man gödsla med guldvatten i lagom mängd fram tills frosten kommer, likaså högvuxna ettåriga grödor där den ätliga delen inte riskerar att komma i kontakt med urin, som majs och grönkål. Även låg- och mellanhögvuxna ettåriga grödor som man skördar sent och som inte ska övervintra, som mangold, salladskål, vitkål mm. kan man gödsla fram till skörd, under förutsättning att man är noga med att inget guldvatten stänker på de delar som ska ätas.