GK-logga

KOMBINERAD VATTENKANNA OCH POTta.

Så att du kan ta tillvara Guldvatten som ger jord och växter all den näring de behöver. Miljö- och designprisad produkt för ekologiskt kretslopp i vardagen. Svensk idé, form och produktion. 

100 % svenskt patent & tillverkning
100 % GRATIS frakt
  Upp till 7 ggr bättre skördar

loading...

2019 > 05

Forskning visar att förutom upp till sju gånger högre skörd har uringödsling minst tungmetaller och minsta miljöpåverkan av olika gödselmedel. Att sortera ut urinen direkt innan det går ut i avloppssystemen med t ex källsorterande toaletter är framtiden. Det om något handlar om miljövård. 

Läs hela inlägget »

Att dra sitt strå till stacken när klimatet behöver vår hjälp är en önskan hos många. Börja med att: Odla, guldvattengödsla och kompostera! Att sluta sitt eget kretslopp är varken svårt eller obekvämt. Inspirera barnen att mata blommorna och starta en god cirkel. Guldkannan Towa gör det enkelt för dig att ta tillvara det värdefulla guldvattnet. 

Läs hela inlägget »

Facebook.

2019 > 05

SVT har också upptäckt fördelarna med guldvatten som växtnäring i trädgården.
- Det är helt obegripligt hur mycket näring som vi bara släpper ut i sjöar och vattendrag. När det kan gå till det här. Återigen kretslopp! Säger Bella Linde och Gunnel Carlson.

Läs hela inlägget »