GK-logga

Frågor och svar om Guldvatten.

2018

Gödslingstabell

Vi får många frågor om gödsel och guldvatten. Hur ska man kissa, var ska man vattna, när är trädgårdarna redo att gödslas och gödas.

Vi har en gödslingstabell på vår hemsida där man kan få all information. Bland annat att totalmängden i liter urin per kvadratmeter (kvm) odling kan fördelas på valfritt antal gödslingar. Rekommenderas minst en månad mellan gödsling och skörd av grödor som skall ätas råa som sallad.

Tabellen framräknad 2012 av Håkan Jönsson utifrån rekommenderad gödsling med kväve till de olika grödorna.

Gödslingstabellen hittar du här!

Läs hela inlägget »

Intressant ny artikel om torkning av urin för att producera ett torrt och näringsrikt gödselmedel.

Artikeln om urin som gödsemmedel och finns här.

Artikeln beskrivs kortfattat här på SLU.
”In a recent study published in Water Research, members of the Kretsloppsteknik group investigated the possibility of alkalising human urine by anion-exchange and dehydrating urine into a dry fertiliser powder.”

En bit på väg mot hållbarare avloppssystem i framtiden!

Håkan Jönsson
Professor i milöteknik

Läs hela inlägget »

Vad är guldvatten?

Guldvatten är en del kiss och tio delar vatten. Ren naturlig växtnäring. Guldvatten är så gott som kemiskt rent och antiseptiskt och har använts sedan urminnes tider.

Guldvatten rekommenderas för ett naturligt jordbruk då det har bara positiv påverkan på naturen. Guldvatten är gratis. Du behöver inte släpa hem säckar med gödsel och vi slipper ha ner mediciner i våra vattendrag. Guldvatten är helt enkelt bra för miljö såsom växter!

Läs hela inlägget »

Med guldvatten kan man vattna på allt du vill ska växa så det knakar; pelargoner, rosor, krukväxter, gräsmattan, sommarblommor, klematis, buskar, perenner, träd, grönsaker, rötter, potatis, majs… alla växter mår bra av guldvatten som är den kemiska förebilden till all växtnäring.

Guldkannan Towa är en toaletthink med sits som man kissar i och sedan häller på med vatten.

Ett enkelt och bekvämt sätt att ta hand om sitt guldvatten som också är världens bästa växtnäring! Det är naturligt, gratis och bra för miljön.

Guldkannans användare har den som extra toa till landet, båten och kolonin.

Du köper den genom vår hemsida och där hittar du också våra speciellt utvalda handelsträdgårdar och återförsäljare.
www.guldkannan.se

Läs hela inlägget »

Elisabeth frågar:
Jag tycker det känns obehagligt att äta grönsaker el jordgubbar om man vet att det finns hormoner cellgifter blodförtunnande eller andra läkemedel i jorden.

Professor Håkan Jönsson, Sveriges Lantbruksuniversitet; om mediciner:

Hej Elisabeth!

Känslor är svåra att argumentera med, men några argument kommer här: Mänsklig urin innehåller mycket lägre halter av hormoner än gödsel från kor och suggor, eftersom däggdjur, inklusive människor, producerar mycket mera hormoner när de är dräktiga, gravida, än när de inte är det. Kor och suggor är dräktiga nästan hela tiden. När de inte längre blir dräktiga slaktas de. Bara hälften av människorna är kvinnor och dessa producerar bara runt 2 barn per kvinna och liv, vilket innebär att knappt 1,5 % av befolkningen bör vara gravid vid varje given tid. Beräkningar visar att ett hektar (10000 m2) som gödslas med kogödsel tillförs 5 gram östrogen, jämfört med 1 gram om det gödslas med mänsklig urin. Ekologiskt gödslade grödor gödslas med mera djurgödsel än konventionellt odlade, eftersom de konventionellt odlade också gödslas med mineralgödsel (konstgödsel).

Läkemedel i jorden kan verka förskräckande, men även för de mest använda läkemedlen blir mängden liten per hektar. Winker m.fl. (2009) räknade t.ex. ut att dosen skulle bli ca 0,1 gram Oxytetracyklin (antibiotika) per hektar. Detta kan jämföras med att konventionellt odlade potatis i Skåne 2009/10 i snitt behandlades med 1,34 kg aktiv substans av ogräsmedel och 2,53 kg svampmedel per hektar. Detta är ca 38000 gånger större mängd än mängden Oxytetracyklin, och det är lika biologiskt aktiva ämnen i bekämpningsmedlen som i antibiotikan. Antibiotikan är till för att döda bakterier, ogräsmedel för att döda ogräs och svampmedel för att döda mögelsvampar.

Bekämpningsmedlen kan man dock slippa om man köper ekologiska livsmedel.

Visst kan man släppa ut läkemedlen till reningsverken, men reningsverken bryter inte ned dem alls så effektivt som matjorden. I en rapport har vi räknat ut att om man dricker 2 liter vatten i Stockholm så får man i sig ca en hundradel av det acceptabla intaget av Oxazepam (lugnande medel). Det acceptabla intaget är beräknat som en 10000-del av den minsta terapeutiska dosen, vilket innebär att intaget med 2 liter vatten är 1 miljondel av det som man minst får om man ordineras det som medicin. Vattnet i Stockholm kan alltså betraktas som av god kvalitet och med försumbar risk. De mediciner som finns i Stockholms dricksvatten beror på att ca 5% av Mälarens vatten består av renat avloppsvatten från Uppsala, Västerås m.fl. städer. Vi har också räknat på hur mycket som man borde få i sig om allt vete som man konsumerar i form av bröd, pizza, spagetti etc. var vete gödslat med urin och fekalier. Vi kom fram till att då skulle man få i sig mellan en tiondel och en hundradel så mycket som man får i sig om man dricker 2 liter stockholmsvatten per dygn. Och då kommer inte läkemedlen ut i vattnet och påverkar fiskar och andra delar av ekosystemet, utan bryts huvudsakligen ned i marken.

Så fakta talar för att det är mycket sämre att släppa urinen till reningsverk än att använda den som gödsel. Men om dessa fakta rår på känslorna vet jag inte. Många är mera rädda för att flyga än för att åka bil, trots att det är mycket större risk att dö när man åker bil än när man flyger...

Vänliga kretsloppshälsningar,
Håkan Jönsson
professor i kretsloppsteknik.

Läs hela inlägget »

Fråga från kund:

Hej,

Kanonbra produkt. Vi har den i stugan Min fru tycker den är bra och sittvänlig. Hur får man bort kristalliserad urin i kannan som luktar fan. Diskmedel hjälper inte.
Hälsn Rolf&Bitta

Svar från Håkan Jönsson, Professor i Kretsloppsteknik:

Hej Rolf!

På SLU har vi inte undersökt vad det kan bli för avlagring i Guldkannan. Magnus Lindgren gjorde dock ett mycket bra examensarbete om de stopp som uppstår i urinsorterande toaletter (bifogas). Det är troligen något liknande som har lagrats av i Guldkannan hos er. Magnus kom fram till att de bästa sätten att få bort hårt sittande avlagringar i urinledningarna var mättad kaustiksodalösning eller koncentrerad svavelsyra. Baserat på detta jobb rekommenderar vi förebyggande rengöring av urinsorterande toaletter två gånger per år med kaustiksoda.
 
Nu har ni mycket mindre avlagring än man har i en toalett med igensatt urinledning och kaustiksoda har inte alla hemma. Jag skulle därför rekommendera att prova följande, som vi dock inte har provat. Lös upp den mängd maskindiskmedel som används till en maskin i ca 2 liter hett vatten, 60-70 grader och häll det försiktigt i Guldkannan. Jobba på avlagringen med en diskborste, och så hoppas jag att den kan diskas bort. 
 
För att få bort lukten och eventuella rester av avlagringen, prova med het 24%-ig ättikssyra, 40-60 grader som hälls i kannan och får stå över natten.
 
Ur luktförebyggande syfte kan man någon gång i veckan hälla i en tesked 24%-ig ättikssyra i kannan och detta får finnas kvar tills kannan används, då det får följa med urinen ut. Det är så lite så det skadar inte jorden. 
 
Skriv helst och berätta hur ovanstående förslag fungerar, för som sagt, ingen har provat det tidigare. Logiken med maskindiskmedlet är att det är, precis som kaustiksoda, starkt basiskt. Denna starka lösning bör dock spädas innan man häller det i avloppet eller i jorden.
 
Lycka till och Vänliga hälsningar,
Håkan

Läs hela inlägget »

Fråga:
Vi är några som diskuterat vattenkannan Towa och kom fram till att vi skulle reda ut det där med läkemedel, alla kanske inte var lämpliga som "urindonatorer".
 Prof. Håkan Jönsson på SLU meddelar;
 – Jag känner ännu inte till att någon kunnat detektera läkemedel i någon ätbar gröda efter gödsling med urin. Däremot vet vi att läkemedelsrester kan detekteras i dricksvattnet i de flesta stora städer. Odlingsjord är mycket rik på mikroorganismer och bryter lättare ner läkemedel.

Svar från proffessorn:
Hej Susanne!
Din fråga om mediciner:
De flesta mediciner finns kvar i urinen. Men det är endast ett fåtal mediciner som man har visat att de kunnat tas upp av växter. Ett exempel är Carbamazepin, en epilepsimedicin som man i växthus har visat kunde tas upp av gräs. Det mesta återfanns i rötterna och en del i bladen.

Värt att tänka på är att ett antal olika ämnen, som t.ex. Carbamazepin inte bryts ned i reningsverk utan passerar ut med det renade vattnet. Eftersom t.ex. Stockholm tar sitt vatten från Mälaren och runt 5% av Mälarens vatten är renat avloppsvatten, finns detekterbara halter av 5-10 olika läkemedelsämnen i dricksvattnet i Stockholm.

Detta tror jag är mycket allvarligare för miljön än för människorna, eftersom fas 1 provning av läkemedel innebär att läkemedlet i normal dos visas inte ge några större negativa effekter på friska människor.

När urinen hamnar i jorden bryts dessutom läkemedelsämnena ner bättre än i ett avloppsreningsverk, eftersom det finns ungefär lika många bakterier per liter jord som per liter vatten i avloppsreningsverket. Men urinen är bara i avloppsreningsverket 6-24 timmar i regel, medan urinen ligger i jorden flera månader och därför hinner läkemedlen brytas ner mycket mera.

Min slutsats är att risken med läkemedel i rabarber och andra grönsaker på grund av uringödsling är försumbar. Själv använder jag sådana grönsaker och ger också till mina barn och mina 4 barnbarn, trots att min hustru sedan tre år går på cellgifter.

Lycka till med odlingen,
Håkan
 

Läs hela inlägget »

Har du en fråga? Ställ din fråga här nedan.