GK-logga

Frågor och svar om Guldvatten.

2020

Fråga:

Hej!

Vi har en separett som börjat få avlagringar och jag söker på vad som kan lösa upp det som blir kvar efter urinen, det spelar ingen roll hur vi än försökt hålla rent (och Separett själva har inget svar). Så jag blev glad när jag läste svaret här! Men sedan också lite brydd. Svavelsyra har vad jag förstått ett väldigt lågt pH-värde? Kaustiksoda däremot är starkt basiskt. Hur går detta ihop? Det ena borde kunna lösa upp avlagringarna, det andra borde snarare förstärka dem? 

Urin är ju ungefär neutralt i pH-värde under normala förutsättningar men jag har inte kunnat hitta vad restavlagringarna skulle kunna ha för ungefärligt värde.

Skicka gärna frågan vidare om så är, jag är väldigt nyfiken på svaret!

Med vänliga hälsningar, Mia

Svar:
Det vi vet från avlagringar från urin i vattenspolade urinsorterande toaletter är att avlagringarna består av en blandning av kemiskt utfällda salter, huvudsakligen magnesium-ammonium-fosfat (struvit) och kalciumfosfat, och organiskt material. För dessa stopp fungerar rensning med upplöst kaustiksoda (1 del fast kaustiksoda och 3-4 delar vatten – se upp för stänk när sodan blandas med vattnet och löses upp) och med stark syra (svavelsyra eller saltsyra) lika bra.

Kaustiksodan fungerar genom att den organiska delen i avlagringen löses upp, varvid de utfällda salterna faller ut som små korn som man sedan får spola bort med stort vattenflöde. Man bör dock observera att innan det organiska materialet helt löses upp, så expanderar det. Om avlagringen är så stor så att det nästan är totalstopp så kan man få totalstopp av kaustiksodan. Om man är nära totalstopp är det därför bättre att börja med stark syra. Om man inte får bort allt med detta kan man prova att komplettera med kaustiksoda.
 
Vi har rekommenderat normalt i första hand användning av kaustiksoda, eftersom påverkan på de flesta olika rör- och packningsmaterial enligt våra sökningar ska vara mindre från kaustiksoda än från stark syra. Dessutom finns (fanns) kaustiksoda i större livsmedelsaffärer, medan den starkare syra som är lättast att finna är teknisk saltsyra som man kan köpa i större färgbutiker.
 
För både kaustiksoda och stark syra är det viktigt att man är försiktig och använder skyddsutrustning – plasthandskar och skyddsglasögon. 
 
Om avlagringarna i en Separett, som ju inte är vattenspolad, har liknande sammansättning som i en vattenspolad toalett, och om alltså både kaustiksoda och stark syra fungerar lika bra som i vattenspolad urinsorterande toalett, vet jag inte.
 
Vänligen,
Håkan

Läs hela inlägget »

Fråga:
Är det ofarligt att vattna ätbara saker med guldvatten? Kan mediciner överföras till det ätbara?

Svar:
Ja, det är ofarligt att äta saker gödslade med guldvatten. Teoretiskt kan mediciner tas upp av växter, men hittills har det inte mätts upp i någon gröda i Sverige, inte ens där man gödslat med avloppsslam i mer än 30 år. Detta beror troligen på att mediciner bryts ned bra i marken, samt att jord-rotbarriären blockerar bra mot stora molekyler som läkemedel. Dock, om man häller guldvatten på t.ex. ett salladsblad (vilket man inte ska, man bör hälla det på jorden bredvid växten) så kan man tänka sig att lite urin med medicin stannar kvar på bladet. När vattnet har avdunstat kan en del av urinen med sina mediciner finnas kvar på bladet. Detta är ytterligare en orsak till varför man inte ska hälla urin eller guldvatten på växter.

Läs hela inlägget »

För grödor som inte ska övervintra, som de flesta grönsaker och sommarblommor, kan man fortsätta så länge de växer. För grönsaker bör man dock sluta en månad före beräknad skörd, om man inte kan undvika att urin hamnar på de grönsaksdelar som man ska äta.

Nytta av att gödsla sent på hösten minskar dock eftersom temperatur och näringsupptag i regel är lägre då och risken för kväveläckage från marken ökar när man gödslar sent på hösten.

För växter som ska övervintra, som rosor, bärbuskar med mera bör man i Mellansverige inte gödsla efter mitten av juli, rosor kanske inte efter början av juli, eftersom senare gödsling gör att växterna skjuter på sin invintring, vilket gör att de lättare utvintrar. Gräsmatta kan man nog gödsla fram till mitten av augusti.

Läs hela inlägget »

Fråga:
Jag funderar på hur länge guldvattnet kan stå innan jag vattnar med det? Jag går t ex ibland upp kl 04 och kissar, men går inte ut och vattnar förrän kl 10. Är det okej eller är färskvara det som är bäst? 

Svar:
Ur växtnäringssynpunkt kan man lagra mycket länge, flera år om man lagrar utan någon ventilation. Något dygn i Towakannan är inget problem. Men man bör inte lagra så länge att urinen börjar lukta, dels kan kannan ta upp lukt och dels kan det bli avlagringar som gör det svårare att hålla kannan ren. 

Alltså, så länge urinen inte börjar lukta är det inget problem. 

Lycka till med kannan, 
Håkan

Håkan Jönsson
Professor-kretsloppsteknik-Environmental Engineering

Läs hela inlägget »

Fråga:
Kan Guldvatten användas till Rhododendron?

Svar:
Hej!

På webben hittar jag" Rhododendron mår bra av gödsling på våren. Speciellt rhododendrongödsel finns att köpa men det går bra med alla fullgödselmedel som kogödsel eller pelleterad hönsgödsel. Gödselmedel med kalk, som Algomin, är direkt olämpliga eftersom de höjer pH-värdet i jorden. Fyll gärna på rhododendronbädden med eklöv, några cm. barrförna eller barkmull årligen.”

Urin är en kraftig och svag surgörande gödsel, så den bör fungera bra på sommaren. Men inte sensommar och höst för då hämmar man invintringen.

Man kan nog dosera upp till ca 0,5-0,8 liter per kvadratmeter rotyta som man tror att busken har.

Vänligen,
Prof. Håkan Jönsson

Läs hela inlägget »

Fråga från kund:

Hej! Just fått hem min Towa och testat, hur bra som helst! Tack för ni tagit fram en fin produkt som stödjer det naturliga kretsloppet! Bra info förutom en punkt: hur ofta tömma? "I de flesta fall kan Towa användas flera gånger innan det är dags att späda med vatten". Och på hemsidan under kap LUKT: "ska användas direkt". En hint om antal timmar man kan låta den stå med urin utan att det luktar eller näringen förstörs vore önskvärt. Förstås beroende på mängd och temperatur, men normal fall och grov uppskattning i alla fall. Antal ggr per dag den bör tömmas? Eller efter varje person i hushållets gissning?

/Maria

Svar:
Hej Maria!
Någon dag är inget problem.
Vad gäller näring är det bara kväve som kan försvinna. Den försvinner genom att den omvandlas till ammoniak, så om det börjar lukta ammoniak så vet du att näring börjar försvinna. När det bildas ammoniak går också pH upp och då bildas avlagringar i kannan. Det är fosfor, magnesium och kalcium som bildar avlagringar. Om du börjar se detta så har du alltså lagrat för länge. Då växer också ureasbildande bakterier i avlagringarna, så då bildas lukt mycket snabbare än i en ren kanna.
 
Så ur näringssynpunkt är det inget problem att lagra 1-2 dygns, och enstaka tillfällen med ren kanna kanske fler dygn. Men ju längre man lagrar ju snabbare får man avlagring och ju kortare kan man lagra innan det börjar lukta.
 
Jag tror att ett av lättaste sätten att få bort avlagring och bakterier kan vara med lite maskindiskspulver och kokhett vatten, och borsta /gnugga ordentligt. Det är viktigt att hålla kannan ren för att förebygga att lukt bildas snabbt.

Vänliga hälsningar,
Håkan

Läs hela inlägget »

Har du en fråga? Ställ din fråga här nedan.