GK-logga

Frågor och svar om Guldvatten.

2020 > 07

För grödor som inte ska övervintra, som de flesta grönsaker och sommarblommor, kan man fortsätta så länge de växer. För grönsaker bör man dock sluta en månad före beräknad skörd, om man inte kan undvika att urin hamnar på de grönsaksdelar som man ska äta.

Nytta av att gödsla sent på hösten minskar dock eftersom temperatur och näringsupptag i regel är lägre då och risken för kväveläckage från marken ökar när man gödslar sent på hösten.

För växter som ska övervintra, som rosor, bärbuskar med mera bör man i Mellansverige inte gödsla efter mitten av juli, rosor kanske inte efter början av juli, eftersom senare gödsling gör att växterna skjuter på sin invintring, vilket gör att de lättare utvintrar. Gräsmatta kan man nog gödsla fram till mitten av augusti.

Läs hela inlägget »

Fråga:
Jag funderar på hur länge guldvattnet kan stå innan jag vattnar med det? Jag går t ex ibland upp kl 04 och kissar, men går inte ut och vattnar förrän kl 10. Är det okej eller är färskvara det som är bäst? 

Svar:
Ur växtnäringssynpunkt kan man lagra mycket länge, flera år om man lagrar utan någon ventilation. Något dygn i Towakannan är inget problem. Men man bör inte lagra så länge att urinen börjar lukta, dels kan kannan ta upp lukt och dels kan det bli avlagringar som gör det svårare att hålla kannan ren. 

Alltså, så länge urinen inte börjar lukta är det inget problem. 

Lycka till med kannan, 
Håkan

Håkan Jönsson
Professor-kretsloppsteknik-Environmental Engineering

Läs hela inlägget »

Har du en fråga? Ställ din fråga här nedan.