GK-logga

Frågor och svar om Guldvatten.

2020 > 11

Fråga:

Hej!

Vi har en separett som börjat få avlagringar och jag söker på vad som kan lösa upp det som blir kvar efter urinen, det spelar ingen roll hur vi än försökt hålla rent (och Separett själva har inget svar). Så jag blev glad när jag läste svaret här! Men sedan också lite brydd. Svavelsyra har vad jag förstått ett väldigt lågt pH-värde? Kaustiksoda däremot är starkt basiskt. Hur går detta ihop? Det ena borde kunna lösa upp avlagringarna, det andra borde snarare förstärka dem? 

Urin är ju ungefär neutralt i pH-värde under normala förutsättningar men jag har inte kunnat hitta vad restavlagringarna skulle kunna ha för ungefärligt värde.

Skicka gärna frågan vidare om så är, jag är väldigt nyfiken på svaret!

Med vänliga hälsningar, Mia

Svar:
Det vi vet från avlagringar från urin i vattenspolade urinsorterande toaletter är att avlagringarna består av en blandning av kemiskt utfällda salter, huvudsakligen magnesium-ammonium-fosfat (struvit) och kalciumfosfat, och organiskt material. För dessa stopp fungerar rensning med upplöst kaustiksoda (1 del fast kaustiksoda och 3-4 delar vatten – se upp för stänk när sodan blandas med vattnet och löses upp) och med stark syra (svavelsyra eller saltsyra) lika bra.

Kaustiksodan fungerar genom att den organiska delen i avlagringen löses upp, varvid de utfällda salterna faller ut som små korn som man sedan får spola bort med stort vattenflöde. Man bör dock observera att innan det organiska materialet helt löses upp, så expanderar det. Om avlagringen är så stor så att det nästan är totalstopp så kan man få totalstopp av kaustiksodan. Om man är nära totalstopp är det därför bättre att börja med stark syra. Om man inte får bort allt med detta kan man prova att komplettera med kaustiksoda.
 
Vi har rekommenderat normalt i första hand användning av kaustiksoda, eftersom påverkan på de flesta olika rör- och packningsmaterial enligt våra sökningar ska vara mindre från kaustiksoda än från stark syra. Dessutom finns (fanns) kaustiksoda i större livsmedelsaffärer, medan den starkare syra som är lättast att finna är teknisk saltsyra som man kan köpa i större färgbutiker.
 
För både kaustiksoda och stark syra är det viktigt att man är försiktig och använder skyddsutrustning – plasthandskar och skyddsglasögon. 
 
Om avlagringarna i en Separett, som ju inte är vattenspolad, har liknande sammansättning som i en vattenspolad toalett, och om alltså både kaustiksoda och stark syra fungerar lika bra som i vattenspolad urinsorterande toalett, vet jag inte.
 
Vänligen,
Håkan

Läs hela inlägget »

Har du en fråga? Ställ din fråga här nedan.