I många trädgårdar används urin från den egna familjen regelbundet eller ibland som ett effektivt gödselmedel. Men det har sällan skrivits om det och det har saknats anvisningar och råd. Fritidsodlingens Riksorganisation FOR har därför vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, finansierat både försök och faktainsamling om hur urin från människor bäst kan användas som växtnäring. Läs mer om ekologisk odling i detta faktablad från Riksförbundet Svensk Trädgård: GÖDSLING MED URIN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.