GK-logga

Hur ofta?

Guldvattna så ofta du kan. Det är snarare så att man har för lite guldvatten till hands, speciellt på våren och försommaren då växterna vill ha mycket. En till två liter urin per kvm under odlingssäsongen är lagom till de flesta växter. Så två personer kan gödsla 400 kvm stor trädgård under sex månader med det viktiga kvävet, fosforn och kaliumet. Familj och vänner kan hjälpa till. Mot slutet av säsongen ska de flesta växter avmogna och gå in i vila. Då slutar man gödsla.