GK-logga

Kompost.

Guldvatten i komposten är toppen! Ökar farten i komposten, så länge den inte är för blöt. I så fall kompletterar man med träflis och annat torrt material. Att dra sitt strå till stacken när naturen behöver vår hjälp är en önskan hos många. Börja med att guldvattengödsla och kompostera. Att sluta sitt eget kretslopp är varken svårt eller obekvämt. Inspirera barnen att mata blommorna och starta en god cirkel.