Fråga:
En fråga inför ”urinvattnings-säsongen”: Hur restriktiv, om alls, ska man vara med att urinvattna när man måste äta olika mediciner?/Anna Nordenfelt

Svar:
Att vattna med utspädd urin – det som kolonisterna brukar kalla guldvatten (1 del urin och 9 delar vatten) är helt ofarligt för växterna. Och grönsaker som vattnas på det här viset är inte heller farliga att äta. Jag lät frågan gå vidare till Håkan Jönsson, som är professor i kretsloppsteknik vid SLU. Han har hittills inte hört talas om att mediciner i urin skulle påverka plantornas tillväxt, så det behöver du inte vara orolig för. Själv gödslar han alla sina grönsaker och bärbuskar med familjens urin, även när de medicinerar. Så här förklarar han:
”De allra flesta mediciner som kommer ut i urinen bryts ner snabbt, ofta inom någon vecka i jorden. Jag känner bara till ett enda läkemedel som är svårnedbrytbart och som i försök med 10 gånger normal halt har visat sig kunna tas upp i växter – och det är karbamazepin, ett anti-epileptiskt läkemedel. Vid uringödsling med normal halt av detta medel såg man att det fanns i växten men bara precis vid detektionsgränsen, det vill säga bara så pass att man kunde bestämma halten.
Med tanke på att man i konventionellt odlade grönsaker och frukter ofta kan hitta och haltbestämma flera olika bekämpningsmedel, samt att man i Stockholms dricksvatten har uppmätt 12 av 83 undersökta läkemedel, tycker jag man kan vara helt lugn vad gäller eventuella och ännu inte konstaterade läkemedel i grönsaker som gödslas med urin.
Väldigt många läkemedel består fortfarande också av ämnen som extraheras ur naturen och som lätt kan brytas ned. Ett vanligt ämne i mediciner är magnesium – som också sprids i jordbruket i mycket stora mängder som gödsel. Så du behöver inte vara orolig. Ditt vatten är lika gyllene som andra guldvatten.”

Till artikeln om guldvatten, Dagens Nyheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.