Guldkannan Towa och vår historia!
15 år med Guldkannan AB

Våra värdegrunder och därmed även vår företagsfilosofi är solklar
– produkter och tjänster ska vara till fördel för planeten. 

Produkterna vi tillverkar ska ersätta dem som är sämre eller vara innovationer för miljön. Att producera mängder av billiga varor och frakta dem över halva världen är att misshushålla med Jordens resurser. Vi gillar god kvalitet, god design, moraliskt försvarbar produktion och gärna närproducerat. Människors hälsa påverkar också miljön. Hög klass i alla delar, bra material, yrkeskunnande, minimal distribution och miljöpåverkan, god service och etiska värderingar är ledande i vår verksamhet. Närproducerat i alla delar av människor med skäliga löner, vi producerar i Sverige.

Löjtnantshjärta är symbolen för Guldkannan

Så att du kan ta tillvara Guldvatten.

En del kiss och tio delar vatten, som ger jord och växter all den näring de behöver. Miljö- och designprisad produkt för ekologiskt kretslopp i vardagen. Svensk idé, form och produktion.
 

Guldvatten är ett gödselmedel som alla har tillgång till, nämligen urin. Vi spolar i stället bort denna resurs med toalettvattnet.

 

Långsiktigt hållbar odling förutsätter hushållning med växtnäringsresurser. Näring som förs bort med skördeprodukter från odlingsmark måste ersättas om jordens produktionsförmåga ska kunna upprätthållas. Var och en med trädgård eller odlingslott kan skapa sitt eget kretslopp i vardagen med hjälp av Guldkannan Towa.

Uppfinnare av Guldkannan och grundare av Guldkannan AB

Läs om vår resa för att utbilda om guldvatten och introducera Guldkannan Towa på marknaden.

2016

Varför ska man kissa på växterna? De tidiga åren!

Guldkannan uppfanns 2009 av Åsa Lövberg. Under de inledande åren var det inte många som pratade om guldvatten även om gödslet använts i tusentals år för att öka skördarna som många människor. Som så många andra uppfinningar så är Guldkannan uppfunnet utifrån ett behov. Anledningen att man inte pratade om det på samma sätt som nu kan vara just att det lätt känns motbjudande att först kissa i en behållare som man sedan ska hälla över i en vattenkanna och därefter blanda med vatten. Därav tillverkade Åsa en prototyp av en potta och vattenkanna i ett. Då kunde man lätt sätta sig och sedan fylla på med vatten utan spill eller obekvämligheter. 


Nedan följer några av de händelser i Guldkannans liv som sedan ska komma att lägga grunden till ett accepterat och uppskattad produkt och företag. 

miljöpris

2016

Guldkannan Towa och dess uppfinnare Åsa Lövberg tog i dagarna emot Sundbybergs stads miljöpris för sitt engagemang i miljöfrågor, för ökad kunskap och en hållbar utveckling!

Motiveringen löd:
”Guldkannan AB har arbetat för ökad kunskap om miljöfrågorna och för en hållbar utveckling i Sundbybergs Stad. De har ett stort engagemang i miljöfrågor och har varit verksamma i många år. De skapar med sin verksamhet både verktyg och mötesplatser samt gör det möjligt för alla att delta i det lokala miljöarbetet. Guldkannan AB visar att det är lätt att göra rätt.”

19 december 2016 Stefan Bergström,
Kommunalråd för exploaterings- och hållbarhetsfrågor.

Professor Håkan Jönsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet visar här upp årets skörd. Jönsson förespråkar guldvatten som växtnäring och har under många år forskat kring guldvatten. 

November
Prof. Håkan Jönsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet med årets skörd. Fotograf: Ingrid Mossberg.

Svenska forskare har tagit fram det perfekta receptet för växtnäring. Men ingen av de vanligaste fabrikaten har den rätta balansen, visar Testfaktas test. Flera produkter ger dessutom onödiga utsläpp i naturen.

PUBLICERAT 15 JUNI 2012 AV: MARTIN HANSSON

– Det är märkligt att tillverkarna inte följer de vetenskapliga studier som finns på området, säger Tom Ericsson, docent och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

Tillsammans med sina kollegor på SLU har han efter en lång tids forskning kommit fram till den perfekta näringsbalansen för växter och blommor.

– Växters näringsbehov är väldigt likartad och balansen mellan olika ämnen bör egentligen vara densamma i all gödsel. Det innebär också att de specialnäringar för olika växter, som blir allt vanligare, är helt onödiga, säger han.

För att ta reda på hur balansen mellan olika ämnen ser ut i några vanliga fabrikat av flytande växtnäring skickade Testfakta in tio produkter till kemilaboratoriet ALS i Täby för analys. Alla testade näringar rekommenderas för trädgård, vissa även för balkong och kruka.

Följer man SLU:s recept för hur en bra växtnäring ska vara sammansatt är resultatet ganska nedslående. Ingen av de undersökta produkterna har en bra balans. De har underskott eller saknar helt vissa ämnen, medan man har för mycket av andra.

Detta behöver inte vara ett bekymmer så länge man odlar utomhus i vanlig lerjord. De flesta svenska jordar är nämligen relativt mineralrika från början. Problemen uppstår när man använder påsjord eller odlar i sand.

– Näringen i påsjordar kan ta slut på bara några veckor och då blir balansen i näringslösningen verkligen viktig, säger Tom Ericsson.

– Brist på till exempel kalium, magnesium, mangan eller järn kan få förödande effekt för tillväxten och innebär att växterna lättare angrips av skadegörare.

Längst från SLU:s recept ligger Granngårdens flytande växtnäring. Produkten har ett underskott på mellan 63 och 99 procent på åtta av de tolv undersökta ämnena. Även Giva Biobact och Plantagens Gödning för sommarblommor har stora underskott rakt igenom. Plantagens näring får ändå ett okej slutbetyg tack vare den höga kvävehalten. Kvävehalten visar hur mycket näring flaskan innehåller per liter.

Men inte bara underskott av olika näringsämnen är ett problem. Tom Ericsson är ännu mer bekymrad över produkter med stora överskott av vissa ämnen. Ett överskott innebär att växten inte kan ta upp ämnet som i stället läcker ut i naturen och kan påverka miljön negativt. Vitagro har till exempel ett överskott på zink på närmare 600 procent och Giva Biobact, som är ekologiskt och kravmärkt, har ett överskott av svavel på 539 procent.

– Det är väldigt obalanserat. Svavel i stora mängder kan ha en försurande effekt. Och zink är en tungmetall som är ganska giftig. Jag förstår inte varför man tillsätter så mycket av de här ämnena, säger Tom Ericsson.

Att flera produkter har relativt stora överskott av fosfor är heller inte bra. Värst är Plantagens Gödning för sommarblommor med 168 procent.

– Fosfor är en livsviktig men ändlig resurs som man inte ska använda i onödan. Fosfor som inte tas upp läcker dessutom ut i våra vattendrag och gör så att de växer igen snabbare.

Tom Ericsson är även kritisk till doseringsanvisningarna som finns på förpackningarna. Följer man tillverkarnas rekommendationer hamnar man på en kvävehalt på mellan 300 och 400 milligram kväve per liter vatten för de flesta fabrikat. Men med Plantagens organiska näring ger den angivna dosen hela 1175 milligram och med Granngården 827 milligram kväve per liter.

– Våra försök visar att 50-100 milligram kväve per liter vatten är fullt tillräckligt för de flesta växter. Att tillsätta runt tusen milligram är helt oförsvarbart och kan på sikt leda till skadligt höga näringskoncentrationer i jorden.

Som konsument kan man alltså halvera eller minska dosen ännu mer från tillverkarnas rekommendationer. Och på så sätt spara både pengar och miljö.

Läs om växtnäring på Testfakta >>

Guldkannan Towa© som har blivit symbolen för kretslopp kan nu sammanfatta årets säsong som blev mycket lyckad. Ytterligare 1250 personer har hittills i år bidragit till miljöarbetet, fått gratis växtnäring och en bekväm potta. Vi välkomnade femton butiker som återförsäljare, se bifogad annons i Allt om Trädgård och Allers Trädgård.

Guldkannan är en kombination av vattenkanna och mobil toalett och har glädjande nog köpts in av Hovförvaltningen i år! Även där ville de kunna ta tillvara guldvattnet, som är den bästa och renaste växtnäringen enligt forskarna på SLU.
Se bl a faktablad från Riksförbundet Svensk Trädgård.

Guld.

Guldkannan har fått design- material- och miljöpriser och finns representerad både på Tekniska och Nordiska museet. Helsvenskt; Idé, design, patent och tillverkning. En gedigen produkt i minsta detalj och ett vasst inlägg i miljödebatten.

Hela Sverige!

Guldkannan säljs genom hemsidan till hela landet (och övriga världen). Många frågar om Guldkannan finns i butik, de vill gärna se och känna på Guldkannan i verkligheten, på storlek, ergonomi, kvalitet, färg och form. Därför önskar vi att du säljer Guldkannan i din butik!

Årets Julklapp!

Året ut bjuder vi på frakten som en välkomstgest. Ditt pris blir 350 kr + moms per st. och konsumentpriset hos oss ligger nu på 695 kr. Du får även digital skylt att skriva ut i olika format. Vi arbetar med PR och annonserar regelbundet hela nästa år. Vi är aktiva på sociala medier med lyckat resultat. Budskapet är att informera om alla fördelarna med ett eget kretslopp i vardagen.

Som återförsäljare finns du med i annonseringen och på hemsidan.
Kartongen som Guldkannan fraktas i, är som en presentförpackning i sig och fungerar utmärkt att exponera i butik. Jag rekommenderar att du tar hem minst fyra Guldkannor (de förpackas två och två) så att Guldkannan syns ordentligt.

Varmt välkommen att höra av dig om hur många kannor du vill ta hem. Och passa på att prova en själv, bekvämt och praktiskt!

in**@gu********.se

Guldkannan Towa är en del av ett långsiktigt arbete där värdegrunderna gäller miljö och etik.

Intressant från Almedalen: Sweden Water Research ⇒ 
Sweden Water Research: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten

Water research

En liten succé för alla med trädgård, balkong, kolonilott, gästrum eller varhelst du behöver en extra toalett.

Genom att fylla på med vatten direkt i kannan har du den bästa och renaste växtnäring som finns. Avancerad forskning pågår. ”Guldvatten” har använts sedan urminnes tider –det var något värdefullt och inget man spolade bort.

Guldkannan lanserades 2009 och har sedan dess erhållit både miljö- och designpris. Towa är dessutom en av stjärnorna på Tekniska museets utställning ”Kvinnliga Uppfinningar” som åker runt på turné i utvalda länder.

Företaget har enbart denna produkt och växer sakta men säkert. Vi närmar oss femtusen Guldkannor, sålda nästan enbart genom hemsidan och i många länder till väldigt glada och nöjda användare. Alla känner att de gör något för miljön, ett eget litet kretslopp i sin vardag.

Guldkannan Towa är för upphovskvinnan ett miljöprojekt och hon lägger stor vikt på hög kvalitet i minsta detalj och givetvis svensk produktion.

I år närmar vi oss 9 000 nöjda användare, några av dem är svenska slottet! Vi önskar att ännu fler hittar Guldkannan denna säsong, om inte för de ekonomiska aspekterna så för Jordens skull. Och för våra vatten som redan är övergödslade.

Följ gärna Guldkannan Towa på våra sociala kanaler Facebook, Instagram, Twitter och nu även Pinterest! Vi ger er inspiration, nyheter, fakta och mycket annat intressant inom natur, trädgård och gödsling.

Facebook

Instagram

Många kunder väljer att köpa en Guldkannan till båten. Detta löser ett problem som många båtägare upplever ute i skärgården. Guldkannan Towa har även blivit uppmärksammad av Skärgårdsradion för sina unika egenskaper att uppfylla ett behov såsom att ge gödning till naturen.

Båt skärgård Guldkannan

I försommarns blom är det hög tid för Mor
att göda sin gröda, liten som stor
Gyllene kraft från Guldkannan Towa
till glädje och gagn för buske och rova

Guldkannan återigen prisad för sin form och denna gång av en verkligen prisad och hyllad kvinna. Guld värt, tack Amelia och M Magasin!

Guldkannan återigen prisad för sin form och denna gång av en verkligen prisad och hyllad kvinna. Guld värt, tack Amelia och M Magasin! Guldkannan M Magasin

Guldkannan gör succé på Nordiska Trädgårdar. Aldrig förr har så många kisskannor sålts redan de första två dagarna på Stockholmsmässan. Tv och radio uppmärksammar Guldkannan för dess fantastiska egenskaper att ge näring till jorden. De som vill komma till Nordiska Trädgårdar i helgen är varmt välkomna att besöka monter C03:35!

 

Både vår stadsminister och kronprinsessa har varsin Guldkanna och här visar det engelska kungahuset sitt intresse på Chelsea 2011. Guldkannan fanns ju i den vinnande montern av Jamie Dunstan! BBC uppmärksammade!

 

Chelsea Flower Show 2011

I många trädgårdar används urin från den egna familjen regelbundet eller ibland som ett effektivt gödselmedel. Men det har sällan skrivits om det och det har saknats anvisningar och råd. Fritidsodlingens Riksorganisation FOR har därför vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, finansierat både försök och faktainsamling om hur urin från människor bäst kan användas som växtnäring. 

Läs mer om ekologisk odling i detta faktablad från Riksförbundet Svensk Trädgård: GÖDSLING MED URIN

Guldkannan Towa© som har blivit symbolen för kretslopp har nu funnits i sex år och har hittat runt sju tusen nöjda användare. Det visade sig att väldigt många människor var intresserade av att bidra till miljöarbetet men visste inte riktigt hur. Guldkannan är en kombination av vattenkanna och mobil toalett för att bekvämt kunna ta tillvara guldvattnet, som är den bästa näringen för alla växter enligt forskarna på SLU. Towa har fått både design- och miljöpriser och finns representerad både på Tekniska och Nordiska museet.

Vi säljer Guldkannan genom vår hemsida www.guldkannan.se och det fungerar bra och smidigt, men många vill se Guldkannan i verkligheten i butik innan de bestämmer sig. Så nu i år länkar vi direkt till de som säljer Guldkannan och jag hoppas att även du är intresserad av att finnas med, genom att sälja i er fina butik som jag hittade på nätet. 

Helsvenskt; Idén och designen är min och tillverkningen sker i Eskilstuna. En gedigen produkt i minsta detalj och ett vasst inlägg i miljödebatten.

Vill du vara med?

Jag önskar stor spridning över hela landet så att alla ska få möjlighet att se Guldkannan i verkligheten, så därför bjuder jag nu på frakten som en välkomstgest. Du får även digital skylt att skriva ut i olika format. Kartongen, som är ett smycke i sig, fungerar också utmärkt som skyltmaterial. Jag rekommenderar att du tar hem minst tre Guldkannor så att de uppmärksammas i butiken.

Januari 2016
Åsa Lövberg,
Uppfinnare av Guldkannan Towa

Guldkannan har åkt långt, Paradise Forest, Papua New Guinea. Biokoltillverkning!

19 november.

Internationella toalettdagen uppmärksammar de personer i världen som lever utan toaletter och värdig hygien, framförallt tjejer i unga åldrar ska ha möjligheten att gå på en riktig toalett.

Julklappen som välkomnar våren!

2017-2020

Miljöpris, sommarprat och Ullared

Några slitiga år har det varit. Åsa har jobbat utan lön och stoppar in egna pengar i företaget. Men hon tror på idéen och brinner för att öka medvetenheten om miljö. Hon skriver insändare om jord, vatten, luft och eld.

Guldkannan Ullared

2020

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. På konferensen ges besökarna en överblick över produktutbudet och chans att jämföra olika konkurrerande alternativ och varianter inom små avlopp, pumpar, dagvatten och rör/ledningar med mera. Snabba svar, lättillgänglig information och personlig kontakt ger ett bra informationsunderlag.

 

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 går till Maria Lennartsson på Stockholms Stad

 

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 går till Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad. Priset består av bland annat 25 000 kronor i resestipendium och en toalett i Filippinerna genom Toaletter Utan Gränser. Priset delas ut på den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Elmia Kongress och Konserthus den 19 mars 2020.

I år 2020 har Guldkannan Towa© funnits på marknaden i 10 år. Det har betytt nästan 15 000 nöjda användare lite överallt på jordklotet. Men VI är inte riktigt nöjda. Många fler borde ställa om sin syn på vatten, avlopp, grödor och gödning.

Resan från idé till färdig produkt med tillverkning och försäljning är dock mycket längre. Ett envist arbete med ideella förtecken är vardag och verklighet för vårt miljöprojekt.

Om Guldkannan fanns i någon butikskedja skulle idén om kretslopp kunna spridas längre och bredare. Vi väntar på inbjudan från någon kedja som inte enbart ser till profit och skyhöga marginaler i första hand utan till nytta för folk, fä och hela planeten – nu och över tid. Gå från fina ord till handling bästa handlare. Varmt välkommen!

Urin ist ein wertvoller, natürlicher Flüssigdünger- viel zu schade, als dass er mit viel Wasser weggespült wird. Statt dessen kann er , mit Wasser verdünnt, Pflanzenholzkohle für Terra Preta aktivieren und unsere Pflanzen in Haus und Garten düngen. Wie das geht, was zu beachten ist und die Goldkanne – alles wird genauestens und humorvoll beschrieben.

Gesche Nordmann Youtube – Sehen Sie sich das Video hier an

Det väntas bli extra populärt att visats i sommarstugor i år, något som kan innebära ett hårt tryck på ofta små och enkla avloppsanläggningar. Men det finns ett ställe som gärna tar del av familjens kiss istället: Trädgården. Här får du tips om hur du använder urin för att göra dina växter glada.

Inga Herrmann, avloppsforskare vid Luleå tekniska universitet, berättar att urinen innehåller näring som växter tycker om, bland annat kalium, fosfor och kväve. För att undvika otrevlig doft kan man blanda urinen med träaska från exempelvis den öppna spisen. Men det finns mer att tänka på innan du vattnar rabatten med ”guldvatten”.

I klippet hör du hur du kan använda urin i odling samtidigt som du avlastar sommarstugans avlopp!

Erica Larsson, 2 juli 2020, SVT NYHETER NORRBOTTEN

”Då går jag upp jättetidigt, långt innan familjen vaknar. I underbyxor och någon sovtröja tassar jag ut i trädgården. Det är bara steg bort till det stora växthuset.

När jag öppnar dörren står jag inför en vägg av varm och fuktig luft. Det doftar av välmående jord och mognande grönsaker och frukter. Jag har träflis på marken mellan grönsaksbäddarna i växthuset. Och på den står min potta. Det är en kombinerad vattenkanna och potta, med ett hjärtformat rött lock. Och där sjunker jag ner med en suck och gör det man gör på pottor på morgonen.”

Sara Bäckmo SommarpratFler artiklar om guldvattnets alla fördelar kan du bland annat läsa hos Sveriges radio.
Kissa i duschen eller inte … det är frågan! Så förhåller vi oss till ”guldvatten” – Nordegren & Epstein i P1 | Sveriges Radio

2019

SVT har också upptäckt fördelarna med guldvatten som växtnäring i trädgården.

Det är helt obegripligt hur mycket näring som vi bara släpper ut i sjöar och vattendrag. När det kan gå till det här. Återigen kretslopp! Säger Bella Linde och Gunnel Carlson.

2018

Klarar sig svensk kvalitetsproduktion i Ullared? Troligtvis inte men vi fick tillfälle att visa hur enkelt det är att göra en insats för vår Jord. Många i Ullared fattade att gratis växtnäring var billigt i alla fall.

 

Det avgjordes då på plats och Bajsmemo vann. Se hela programmet på Kanal 5 Play. Självklart är Guldkannan för exklusiv dvs för dyr på Ullared. Svensk produktion av proffs med skäliga löner och högsta kvalitet i alla delar kostar mer än högproduktion i låglöneländer.

 

Vi är stolta!

 

Se inslaget med Guldkannan Towa i Jakten På Storsäljaren i Ullared »

Guldkannan som blivit en symbol för kretslopp, har nu funnits i sju år och fått runt tio tusen nöjda användare. Väldigt många var intresserade av att bidra till miljöarbetet men visste inte riktigt hur. Vi informerar om guldvatten och säljer Guldkannan genom vår hemsida www.guldkannan.se. Det fungerar bra och smidigt, men många vill se Guldkannan i verkligheten och frågar var man kan köpa den i butik. På hemsidan presenterar vi våra återförsäljare.

 

Vill även du visa upp Guldkannan Towa i din butik? Jag vill att alla odlings- och miljö-intresserade i hela landet ska få möjlighet att se Guldkannan i verkligheten.

2017

Vi vill tacka alla underbara informatörer som gjort en fantastisk insats under mässdagarna 2017.

 

Hannan, Susanne, Annette, My och Linn kunde man möta i Guldkannans monter på Nordiska Trädgårdar. Vi är lyckligt lottade att ha så duktiga och trevliga tjejer som hjälper till! Och såklart innovatören och miljökämpen som även är uppfinnare av miljöprodukten Guldkannan Towa, Åsa Lövberg.

 

Trädgårdsmässans bästa och roligaste stopp var såklart Guldkannans monter!

Toalettavfall utgör ett stort miljöproblem i både hav och sjöar, eftersom urin innehållet mycket fosfor och kväve som bidrar till övergödning. År 2015 blev det därför förbjudet för båtar med toalett att dumpa avfallet i vattnet, och samtidigt blev fritidsbåtshamnarna skyldiga att skaffa tömningsstationer.

 

Nu rapporterar Sveriges Radio P4 Halland att transportstyrelsen insett att de kanske haft fel fokus, eftersom endast en femtedel av de drygt 700 000 svenska båtarna har toalett ombord.

 

– Majoriteten har ingen toalett utan kanske använder hink eller pyts, säger Lina Petersson, sakkunnig för båtlivets miljöfrågor på Transportstyrelsen till SR. Lina Petersson hoppas att många båtägare går i land för att uträtta sina behov, men befarar att så inte är fallet. Transportsstyrelsen och Naturvårdsverket ska nu leta efter alternativa lösningar för båtägare, till exempel landtoaletter.

Neues für Hobbygärtner: Urin-Gießkanne aus Schweden

Die Tiefen des Internets sind eine Goldgrube für Kurioses, die Sozialen Netzwerke fördern dort wahre Schätze zutage. Auf Twitter sind wir auf eine Erfindung aus Schweden aufmerksam geworden.

 

Guldkannan heißt die Gießkanne, die der Hobbygärtnerin zugleich ein Töpfchen ist, und helfen soll, ihren Urin als Pflanzendünger für den Garten zu nutzen. Auf dem Produktbild sieht man eine erwachsene Frau mit heruntergelassenen Hosen lächelnd auf ihrer Guldkannan sitzen.

 

Guldkannan – Gießkanne für Urin.
Die Gießkanne hat eine besonders große, herzförmige Öffnung, um den als „Goldwasser“ umschriebenen Urin darin zu sammeln und mit Wasser zu verdünnen. Gegen mögliche unangenehme Gerüche soll ein roter ebenfalls herzförmiger Deckel zur Pipigießkanne helfen. Auf den ersten Blick eine befremdliche Spinnerei.Wer auf dem Land lebt, dem ist der Geruch von Gülle auf Feldern bekannt. Bauern nutzen oftmals bevorstehenden Regen, um den Naturdünger auf ihre Äcker auszubringen. Die folgenden Niederschläge sorgen dafür, dass der Dünger verdünnt wird und besser in den Boden eindringen kann. Bei passendem Tierbestand zur Ackerfläche, kann ein Landwirt so den Kreislauf aus angebautem Futter für das Vieh und verwendetem Tiermist als Düngemittel schließen. Ein Gedanke, der besonders bei kleinen Betrieben Anwendung findet.
Bereits 3100 v. Chr. haben Menschen nachweislich menschliche und tierische Exkremente zum Düngen ihrer Felder genutzt. Und auch heute ist unter Hobbygärtnern die Verwendung von Eigenurin als Düngemittel kein Geheimtipp mehr. Denn menschlicher Urin eignet sich hervorragend als Düngemittel. Er enthält Mineralien, Spurenelemente, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Aminosäuren, Hormone und Vitamine. Alles, was Pflanzen zum Wachsen benötigen.

 

Selbst die Wissenschaft hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt und die Vorzüge des Naturdüngers zu künstlichen Varianten untersucht.

 

Es ist damit auf den zweiten Blick nicht mehr ganz so verwunderlich, dass die schwedische Designerin Åsa Lövberg, Anhängerin des Menschenurindüngers in ihrem heimischen Garten, nach einer Lösung suchte, wie sie das Urinsammeln für ihre Pflanzen vereinfachen konnte.

 

Das Ergebnis ist die Gießkanne mit Pöttchenfunktion für stolze 69,99€. Diese soll das Düngen des eigenen Gartens unkomplizierter machen. Wie oft man jedoch bei diesem stolzen Preis selber ran muss, bis man die Kosten der Kanne im Vergleich zu Düngemittel aus dem Gartencenter wieder reingepieselt hat, konnten wir nicht auf Anhieb herausfinden. Die Erfindung existiert in Schweden bereits seit einigen Jahren, für die Gärtnerinnen im deutschsprachigen Teil Europas dürfte sie jedoch noch wenig bekannt sein.

 

Helena

Till artikeln om Gudkannan

2023

Egenodlat och hållbart

2023 var året för alla medier att skriva om guldvatten som något naturligt och värdefullt. I Covid19s fotspår har välden börjat ändra sitt sätt att tänka på miljö och närproducerat har aldrig varit så hett. Allt fler uppmärksammar vikten av att ge tillbaka det vi tar från jorden och hållbarhet är inne. Många flyttar ifrån storstäderna för att flytta ut i landsbygden och tv-program som Bonde Mitt i Stan går på TV. Guldkannan figurerar även i Boken Den Lilla Farmen i Stan. Att vara självförsörjande på egna grönsaker och hushålla med egenodlat är en tydlig trend.

egenodlat

2023

Var inte orolig för dina mediciner!

Forskning visar att guldvatten är säkert att använda för gödsling i din trädgård. Läs hela artikeln här!

Jorå dessa små rackare kan väcka känslor hos många trädgårdsägare. Vildsvinen bökar i jorden för att få upp maskar och rötter vilket orsakar skador i trädgårdar och i jordbruket. Ska man skrämma dem? Eller sätta upp taggtråd? Nej vi förespråkar humana metoder och något som är väldigt effektivt är guldvatten!

Vildsvinen tycker inte att det luktar trevligt och låter bli att böka. Detta är i veckan uppmärksammat av både SVT Rapport och Norra Hallands tidning.

Gödsla med kiss – så gör du guldvatten: ”Det är jätteroligt” skriver Nyheter24.

Kissvatten, med finare ord ”guldvatten”, är ett effektivt sätt att få din trädgård att blomstra. Faktum är att ditt urin funkar utmärkt som gödselmedel – men det gäller att både sikta rätt och vattna måttligt för bästa resultat.

Läs hela artikeln här.

Nu i Expressen förklarar Sara Bäckmo hur bra guldvatten egentligen är!

 
SÅ GÖR DU TRÄDGÅRDENS MIRAKELMEDEL ”GULDVATTEN”
 

Expressen Leva och Bo: SARA BÄCKMO PLANTERA & ODLA

 

Lättillgängligt och gratis! Guldvatten ger en bra boost i trädgården och i odlingarna.

 

Att vattna med kiss, så kallat ”guldvatten”, i trädgården är både effektivt och billigt. Men vad gäller egentligen om man äter mediciner eller p-piller? Och finns det någon växt som inte vill bli gödslad med urin?
 
Det sägs att urinen från en person under ett år räcker till att gödsla 400 kvadratmeter. Och frågar man Sara Bäckmo är det främst logistiken som avgör hur mycket kissvatten trädgården eller odlingarna ska få. Det är sällan tillgången är för stor.
 

Forskning på hur guldvatten kan förbättra skördarna i Kenya.

Nu är Guldkannan på resa till Kenya. I och med Towa görs steget till att kissa på odlingarna lite kortare och förhoppningsvis kommer guldvatten ge tillväxt på andra sidan jorden. Läs om projektet nedan.
 
Cecilia Ward heter jag. Pluggar till mark/växt agronom på SLU. Har ett otroligt stort intresse för köksträdgårdar och grönsaksodling. Jag vill även göra världen till en bättre plats där mat och vatten finns tillgängligt för alla.
 
Jag gör mitt mastersarbete i projektet Drylandtransform med fokus på köksträdgårdar. 

Lite bakgrund: Projektet hade i juni 2022-oktober 2022 en utbildning för lokalbefolkning i området chepokat, (utanför chepareria, utanför Kitale i Kenya) i hur man designar, sår, skördar och underhåller ”rain watering harvest halfmoon shaped kitchengarden beds”.

Min uppgift är att följa upp hur denna utbildning etablerats och hur den har spridits sig i samhället, samt undersöka om deras kostvanor förändras med denna möjlighet, att kunna odla sin egen mat. För att sprida mer kunskap och förbättra skörden så kommer jag göra ett odlingsförsök hos en av kvinnorna som var väldigt driven under utbildningen och satte igång att skapa sin köksträdgård på en gång.

Så det jag kommer göra med start på måndag är att dagligen vattna med 1 liter kiss och två liter vatten i halvmånen markerad med en guldroppe och 2 liter vatten i halvmånen som är markerad med en blå droppe, för att ha jämförelse/kontroll.

I gropen jag vattnar så är det 3 olika bladgrönsaker som växer, mangold, kål och nattskatta (OBS inte den vi har i Sverige). Vi kommer att vattna mån-fredag i 8 veckor. Jag har tyvärr bara 1 månad kvar här nere så jag kommer att lämna över bevattningen till kvinnan jag håller till hos.
 
Jag har mött (nästan) alla människor som fick utbildningen 2022, haft en demonstration och kort föreläsning i hur man vattnar med kiss. Många är väldigt nyfikna och förväntansfulla på att se skillnaderna.

Fokuset i stort ligger i att hitta lokala, billiga och lätta lösningar att odla mat i detta område då vatten är en begränsning största delarna av året.

DEN LILLA FARMEN I STAN av Linda Holtby –
Stadsbondens guide till en ätbar trädgård och ett hållbart liv.
 
Kapitlet om kompost och växtnäring handlar om att ta tillvara på de resurser du själv har och skapa näring till trädgården.
 
GULDVATTEN
1. Kissa i en hink eller annat kärl.
2. Notera hur mycket du har kissat.
3. Häll över kisset i en vattenkanna. ( Kan hoppas över med Guldkannan).
4. Fyll på med vatten. Guldvatten späds med 1 del kiss och 9 delar vatten. 

Tillverkning av guldvatten brukar vara en uppskattad aktivitet bland barn. 

Till alla kvinnor där ute! 

Åsa (min mamma) var väldigt ensam i det stödet hon fick för att följa sin dröm. Hon hade en vision och satsade hus och ekonomi för att göra vad hon trodde på. Folk tyckte att hon var tokig när hon sa att hon skulle satsa en miljon bara på verktyget som tillverkar Guldkannan. När hon gick till investerare så var de bara män som gav erbjudanden som 80% av bolaget för 100 000kr. Men hon gav sig inte, jobbade gratis i 12 år för att skapa något (enligt mig) stort, innovativt och före sin tid.

Idag så skulle jag säga att alla de där rösterna hade fel. Man kan som kvinna och entreprenör, det gäller bara att tro på det man gör och att följa sitt hjärta. ❤️
kvinnodagen