15 år med Guldkannan AB

Våra värdegrunder och därmed även vår företagsfilosofi är solklar
– produkter och tjänster ska vara till fördel för planeten. 

Produkterna vi tillverkar ska ersätta dem som är sämre eller vara innovationer för miljön. Att producera mängder av billiga varor och frakta dem över halva världen är att misshushålla med Jordens resurser. Vi gillar god kvalitet, god design, moraliskt försvarbar produktion och gärna närproducerat. Människors hälsa påverkar också miljön. Hög klass i alla delar, bra material, yrkeskunnande, minimal distribution och miljöpåverkan, god service och etiska värderingar är ledande i vår verksamhet. Närproducerat i alla delar av människor med skäliga löner, vi producerar i Sverige.

Löjtnantshjärta är symbolen för Guldkannan
 
Så att du kan ta tillvara Guldvatten
En del kiss och tio delar vatten, som ger jord och växter all den näring de behöver. Miljö- och designprisad produkt för ekologiskt kretslopp i vardagen. Svensk idé, form och produktion. 

Guldvatten är ett gödselmedel som alla har tillgång till, nämligen urin. Vi spolar i stället bort denna resurs med toalettvattnet.

 

Långsiktigt hållbar odling förutsätter hushållning med växtnäringsresurser. Näring som förs bort med skördeprodukter från odlingsmark måste ersättas om jordens produktionsförmåga ska kunna upprätthållas. Var och en med trädgård eller odlingslott kan skapa sitt eget kretslopp i vardagen med hjälp av Guldkannan Towa.

Uppfinnare av Guldkannan och grundare av Guldkannan AB

Guldkannan Towa och vår historia

2017-2020

Priser, sommarprat och Ullared.

Några tuffa år var det. Åsa hade offrat mycket tid och egna pengar för att få företaget att rulla. Men med sin passionen för produkten och att sprida budskapet om miljömedvetna val kämpar hon på. Åsa skriver insändare om jord, vatten, luft och eld – allt för att få sin röst hörd!

2017-2020

2023

Egenodlat och hållbart.

År 2023 pratades det mycket om ”guldvatten” i media. Människor börjar ändra sitt tänkande om miljön på grund av Covid-19-pandemin och lokalt producerade produkter har blivit mycket populära. Många människor inser vikten av att ge tillbaka till jorden och tänka hållbart. Allt fler människor flyttar från städerna och ut på landsbygden, och TV-program som ”Bonde Mitt i Stan” blir populära. Konceptet självförsörjning och att odla sin egen mat blir också allt mer populärt och presenteras i böcker som ”Den Lilla Farmen i Stan”.

2023

Nedan kan du läsa mer ingående om vår resa för att utbilda om guldvatten och introducera Guldkannan på marknaden.

Varför ska man kissa på växterna? De tidiga åren!​
2016
Miljöpris, tv & sommarprat
2017-2022
Egenodlat och hållbart
2023
Föregående bild
Nästa bild