Vad är guldvatten?

Guldvatten är ett gödselmedel, enkelt nog är det bara urin och vatten blandat. Man blandar ut kiss med 5-10 delar vatten. Koncentrationen av guldvattnet är inte avgörande men det är viktigt att späda med vatten för att det inte ska bli för starkt för växterna. Guldvatten har använts i tusentals år och är det miljövänliga valet för dig som vill ge dina växter en skjuts.

Guldvatten är gratis och något alla har tillgång till. Det innehåller massor med näringsämnen som trädgården älskar. Kväve, fosfor och kalium. Dessutom är det antiseptiskt. Förr i tiden fanns inga kemikalier i plastburkar för att gödsla odlingarna med. Man släpade inte hem säckar med gödsel utan använde såklart det man hade och resultaten är överlägsna. 

Långsiktigt hållbar odling förutsätter hushållning med växtnäringsresurser. Näring som förs bort med skördeprodukter från odlingsmark måste ersättas om jordens produktionsförmåga ska kunna upprätthållas. Det pågår en utveckling av storskaliga system med målsättningen att återföra toalettavfallets näring till jordbruket, men det hindrar inte att vi också använder oss av enkla alternativ när det passar. Guldvatten ör beprövat och gödsling med urin/guldvatten rekommenderas av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet för miljöanpassad gödning och hållbar utveckling. Var och en med trädgård eller odlingslott kan skapa sitt eget kretslopp i vardagen med hjälp av Guldkannan Towa.