Vad är guldvatten?

Guldvatten är ett gödselmedel som alla har tillgång till, nämligen urin utspädd med 5-10 delar vatten.

Långsiktigt hållbar odling förutsätter hushållning med växtnäringsresurser. Näring som förs bort med skördeprodukter från odlingsmark måste ersättas om jordens produktionsförmåga ska kunna upprätthållas.

Det pågår en utveckling av storskaliga system med målsättningen att återföra toalettavfallets näring till jordbruket, men det hindrar inte att vi också använder oss av enkla alternativ när det passar. Var och en med trädgård eller odlingslott kan skapa sitt eget kretslopp i vardagen med hjälp av Guldkannan Towa.