Jordens koll

Luft och vatten samt mer eller mindre söndermalda och nedbrutna prylar och pinaler från naturen – det är jord det. En frisk och levande jord har en underbar doft och känns ursprunglig, ren och äkta. Där vill vi odla. Fingrarna i jorden ger gröna fingrar och om jorden mår bra, mår alla bra. Håll koll!

I mineralriket är allt berg, sten och grus. Krossade, hackade, mosade och malda stenar blir till sand, lera och slam. Sandslott och lervälling är kul men där finns ingen bra grogrund för stora, vackra, friska och smakrika växter. I grunden är det lava, sten, granit och gnejs och en del annat förstenat gammalt som fossil av djur och växter.

kassan
I växt- och djurriket lever det, rör sig och blir till. Och dör. Döda växtdelar av gräs, blad, svamp, rötter, grenar, träd, bark samt döda djur blir till en levande kompott. Som en kompost. Och det är de små djuren, bakterierna och svamparna som gör jobbet. De tillverkar fin mull! Djur mumsar på växter och varandra. Jordkrypare, tusenfotingar, spindlar, gråsuggor, hoppstjärtar, klokrypare, jordlöpare och daggmaskar, bakterier och svampar andas, äter, maler, gräver, bajsar och dör så att det blir en fin komposition. Mums! Får de små djuren även luft, ljus och värme så lever då lyckliga i alla sina dagar i ett litet paradis. Blandat med mineraler blir det rostjord, mineraljord, alv och matjord, bland annat. Djuren – alla kategorier i alla tider överallt, stora som små äter och bajsar och där vill nya växter växa – ett naturens kretslopp.

Det är det översta mullhaltiga lagret av jord som vi kallar matjord och det är där vi odlar våra växter. Ju mer gamla växter, djur och bajs jorden består av desto bördigare är den. Förnan är det ännu inte helt förmultnade lagret högst upp. Lager efter lager byggs upp och blir till den goda jorden. 

Odlaren vet att det man tar från jorden – måste man ge tillbaka. För att få en god jordmån för det vi vill odla, bearbetar vi jorden och ger den näring. En trött, stampad, kompakt eller urlakad jord vill ingen växt ha och sådan kan jorden bli om vi stressar eller inte bryr oss om den.  I jorden är det full fart och fullt av liv. Ge den tid och vila också, en väldigt underskattad verksamhet – för oss alla. Årstiderna berättar när det väl är dags att skapa, så och skörda. Vi brukar vår jord, förbättrar och förädlar. Vi gräver, dränerar, luckrar, plöjer, blandar, vattnar och gödslar för att få jorden bördig, precis så som vi och växterna vill ha den. Växternas rötter kryper ner i jorden åt alla håll och suger i sig den näring de behöver för att bli stora och starka. Jorden håller fast växterna så de inte ramlar eller blåser bort och rötterna håller fast jorden så att inte den flyttar på sig – win-win.

Sandjord och lerjord, kemiskt basisk eller kemisikt sur. Mer eller mindre, blanda och ge. Och välj rätt växt till rätt plats. I barrskogen är det sur jord, blåbär och ljung trivs där. Även hortensia, rododendron, hallon och kamelia vill ha det surt. I en kemiskt basisk jord är det mycket kalk. Våra kryddor och grönsaker gillar att ha det så. Kemiskt neutrala jordar passar de flesta växter. Förbättra struktur och sammansättning med kompost och näring. Så som i naturen så och i vår egen jord. Moder Jord, så kallar vi planeten. Jorden som ger oss allt vi behöver, så som goda mödrar gör. Värt att tacka för!