Kan man vattna grönsaker med guldvatten?

tomat

Fråga:
Är det ofarligt att vattna ätbara saker med guldvatten? Kan mediciner överföras till det ätbara?

Svar:
Ja, det är ofarligt att äta saker gödslade med guldvatten. Teoretiskt kan mediciner tas upp av växter, men hittills har det inte mätts upp i någon gröda i Sverige, inte ens där man gödslat med avloppsslam i mer än 30 år. Detta beror troligen på att mediciner bryts ned bra i marken, samt att jord-rotbarriären blockerar bra mot stora molekyler som läkemedel. Dock, om man häller guldvatten på t.ex. ett salladsblad (vilket man inte ska, man bör hälla det på jorden bredvid växten) så kan man tänka sig att lite urin med medicin stannar kvar på bladet. När vattnet har avdunstat kan en del av urinen med sina mediciner finnas kvar på bladet. Detta är ytterligare en orsak till varför man inte ska hälla urin eller guldvatten på växter.