Hur långt in på hösten kan man vattna med guldvatten?

Nytta av att gödsla sent på hösten minskar eftersom temperatur och näringsupptag i regel är lägre då och risken för kväveläckage från marken ökar när man gödslar sent på hösten.

vattna med guldvatten

Om du bör vattna växter med guldvatten på hösten beror på geografi och tidpunkt

För växter som ska övervintra, som rosor, bärbuskar med mera bör man i Mellansverige inte gödsla efter mitten av juli, rosor kanske inte efter början av juli, eftersom senare gödsling gör att växterna skjuter på sin invintring, vilket gör att de lättare utvintrar. Hur sent det är lämpligt att gödselvattna beror på hur känslig växten är och hur långt norrut man bor, men för rosor i Mälardalen kan det t.ex. vara lämpligt att avbryta någon gång mellan första och 10:e juli. Gräsmatta kan man nog gödsla fram till mitten av augusti.

Grönsaker och grödor

För grödor och växter som inte ska övervintra, som de flesta grönsaker och sommarblommor, kan man fortsätta gödsla i lagom mängd så länge de växer och frosten kommer. Likaså högvuxna ettåriga grödor där den ätliga delen inte riskerar att komma i kontakt med urin, som majs och grönkål. Även låg- och mellanhögvuxna ettåriga grödor som man skördar sent och som inte ska övervintra, som mangold, salladskål, vitkål mm. kan man gödsla fram till skörd, under förutsättning att man är noga med att inget guldvatten stänker på de delar som ska ätas. För grönsaker bör man sluta en månad före beräknad skörd, om man inte kan undvika att urin hamnar på de grönsaksdelar som man ska äta.

 

Generellt kan man säga att ju svårare växten har för att övervintra och ju längre norrut man bor, ju tidigare bör man avbryta, då man inte vill att invintringsprocesserna ska försenas av att växten uppmuntras att fortsätta växa på grund av kvävet i Guldvattnet. Detta gäller oavsett om växten är vintergrön eller inte.

Guldvatten under vinterhalvåret, var är det bäst att tömma Guldkannan om man vill vattna året runt?

Det absolut bästa är att hälla urinen i plastdukar och spara den till våren. Det näst bästa är att hälla den i en stor trädgårdskompost. Om du har enskilt avlopp kan du också hälla urinen på de land där du ska odla kväveälskande växter, som spenat, mangold, majs, rödbetor, till sommaren. Sprid dock över hygglig yta, så att det inte blir alltför mycket på ett ställe.

Har du fler frågor om guldvatten? Läs mer på startsidan under vår kortfattade FAQ.

höst
[gtranslate]