Hur långt in på hösten kan man vattna med guldvatten?

För grödor som inte ska övervintra, som de flesta grönsaker och sommarblommor, kan man fortsätta så länge de växer. För grönsaker bör man dock sluta en månad före beräknad skörd, om man inte kan undvika att urin hamnar på de grönsaksdelar som man ska äta.

Nytta av att gödsla sent på hösten minskar dock eftersom temperatur och näringsupptag i regel är lägre då och risken för kväveläckage från marken ökar när man gödslar sent på hösten.

För växter som ska övervintra, som rosor, bärbuskar med mera bör man i Mellansverige inte gödsla efter mitten av juli, rosor kanske inte efter början av juli, eftersom senare gödsling gör att växterna skjuter på sin invintring, vilket gör att de lättare utvintrar. Gräsmatta kan man nog gödsla fram till mitten av augusti.