Kan man lagra guldvatten? Eller hur länge kan man förvara kisset?

guldkannan towa

Ur växtnäringssynpunkt kan man lagra mycket länge, flera år om man lagrar utan någon ventilation. Något dygn i Guldkannan Towa är inget problem. Men man bör inte lagra så länge att urinen börjar lukta, dels kan Guldkannan ta upp lukt och dels kan det bli avlagringar som gör det svårare att hålla Guldkannan ren.

 

I täta dunkar kan man spara urinen i flera år. I Guldkannan tills den börjar lukta. Att den börjar lukta är ett tecken på att urean bryts ned till ammoniak. Då börjar också magnesium, kalcium och fosfor fällas ut och bilda utfällningar som kan vara lite svårare att få bort. 

Alltså, så länge urinen inte börjar lukta är det inget problem.

 

Lycka till,

Håkan Jönsson
Professor-kretsloppsteknik-Environmental Engineering

Picture of Håkan Jönsson

Håkan Jönsson

Professor emeritus vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.