Surjordsväxter mår bra av gödsling med guldvatten?

Rhododendron

Fråga:

Kan guldvatten användas till Rhododendron?


Svar:

Hej!

På webben hittar jag ”Rhododendron mår bra av gödsling på våren. Speciellt rhododendrongödsel finns att köpa men det går bra med alla fullgödselmedel som kogödsel eller pelleterad hönsgödsel. Gödselmedel med kalk, som Algomin, är direkt olämpliga eftersom de höjer pH-värdet i jorden. Fyll gärna på rhododendronbädden med eklöv, några cm. barrförna eller barkmull årligen.”

Urin är en kraftig och svag surgörande gödsel, så den bör fungera bra på sommaren. Men inte sensommar och höst för då hämmar man invintringen.

Man kan nog dosera upp till ca 0,5-0,8 liter per kvadratmeter rotyta som man tror att busken har.

Vänligen,
Prof. Håkan Jönsson