Mediciner

Växter tar inte upp några rester som som är negativt för oss.

 

Fråga:
Vi är några som diskuterat vattenkannan Towa och kom fram till att vi skulle reda ut det där med läkemedel, alla kanske inte var lämpliga som “urindonatorer”.


Prof. Håkan Jönsson på SLU meddelar;
 – Jag känner ännu inte till att någon kunnat detektera läkemedel i någon ätbar gröda efter gödsling med urin. Däremot vet vi att läkemedelsrester kan detekteras i dricksvattnet i de flesta stora städer. Odlingsjord är mycket rik på mikroorganismer och bryter lättare ner läkemedel.

 

 

Svar från proffessorn:
Hej Susanne!
Din fråga om mediciner:
De flesta mediciner finns kvar i urinen. Men det är endast ett fåtal mediciner som man har visat att de kunnat tas upp av växter. Ett exempel är Carbamazepin, en epilepsimedicin som man i växthus har visat kunde tas upp av gräs. Det mesta återfanns i rötterna och en del i bladen.

 

 

Värt att tänka på är att ett antal olika ämnen, som t.ex. Carbamazepin inte bryts ned i reningsverk utan passerar ut med det renade vattnet. Eftersom t.ex. Stockholm tar sitt vatten från Mälaren och runt 5% av Mälarens vatten är renat avloppsvatten, finns detekterbara halter av 5-10 olika läkemedelsämnen i dricksvattnet i Stockholm.

 

 

Detta tror jag är mycket allvarligare för miljön än för människorna, eftersom fas 1 provning av läkemedel innebär att läkemedlet i normal dos visas inte ge några större negativa effekter på friska människor.

 

 

När urinen hamnar i jorden bryts dessutom läkemedelsämnena ner bättre än i ett avloppsreningsverk, eftersom det finns ungefär lika många bakterier per liter jord som per liter vatten i avloppsreningsverket. Men urinen är bara i avloppsreningsverket 6-24 timmar i regel, medan urinen ligger i jorden flera månader och därför hinner läkemedlen brytas ner mycket mera.

 

 

Min slutsats är att risken med läkemedel i rabarber och andra grönsaker på grund av uringödsling är försumbar. Själv använder jag sådana grönsaker och ger också till mina barn och mina 4 barnbarn, trots att min hustru sedan tre år går på cellgifter.

 

 

Lycka till med odlingen,
Håkan