Mediciner och mänskligt urin är bättre än från andra däggdjur.

rosor

FRÅGA OM GRÖNSAKER:

Jag tycker det känns läskigt att äta grönsaker. Till exempel jordgubbar om man vet att det finns hormoner cellgifter blodförtunnande eller andra läkemedel i jorden.

SVAR OCH ARGUMENT:

Känslor är svåra att argumentera med, men några argument kommer här: Mänsklig urin innehåller mycket lägre halter av hormoner än gödsel från kor och suggor. Eftersom däggdjur, inklusive människor, producerar mycket mera hormoner när de är dräktiga, gravida, än när de inte är det. Kor och suggor är dräktiga nästan hela tiden. När de inte längre blir dräktiga slaktas de. Bara hälften av människorna är kvinnor och dessa producerar bara runt 2 barn per kvinna och liv, vilket innebär att knappt 1,5 % av befolkningen bör vara gravid vid varje given tid. Beräkningar visar att ett hektar (10000 m2) som gödslas med kogödsel tillförs 5 gram östrogen, jämfört med 1 gram om det gödslas med mänsklig urin. Ekologiskt gödslade grödor gödslas med mera djurgödsel än konventionellt odlade, eftersom de konventionellt odlade också gödslas med mineralgödsel (konstgödsel).

Läkemedel i jorden.

medicin

Läkemedel i jorden kan verka förskräckande, men även för de mest använda läkemedlen blir mängden liten per hektar. Winker m.fl. (2009) räknade t.ex. ut att dosen skulle bli ca 0,1 gram Oxytetracyklin (antibiotika) per hektar. Detta kan jämföras med att konventionellt odlade potatis i Skåne 2009/10 i snitt behandlades med 1,34 kg aktiv substans av ogräsmedel och 2,53 kg svampmedel per hektar. Detta är ca 38000 gånger större mängd än mängden Oxytetracyklin, och det är lika biologiskt aktiva ämnen i bekämpningsmedlen som i antibiotikan. Antibiotikan är till för att döda bakterier, ogräsmedel för att döda ogräs och svampmedel för att döda mögelsvampar.

Bekämpningsmedlen kan man dock slippa om man köper ekologiska livsmedel.

Visst kan man släppa ut läkemedlen till reningsverken, men reningsverken bryter inte ned dem alls så effektivt som matjorden. I en rapport har vi räknat ut att om man dricker 2 liter vatten i Stockholm så får man i sig ca en hundradel av det acceptabla intaget av Oxazepam (lugnande medel). Det acceptabla intaget är beräknat som en 10000-del av den minsta terapeutiska dosen, vilket innebär att intaget med 2 liter vatten är 1 miljondel av det som man minst får om man ordineras det som medicin. Vattnet i Stockholm kan alltså betraktas som av god kvalitet och med försumbar risk. De mediciner som finns i Stockholms dricksvatten beror på att ca 5% av Mälarens vatten består av renat avloppsvatten från Uppsala, Västerås m.fl. städer. Vi har också räknat på hur mycket som man borde få i sig om allt vete som man konsumerar i form av bröd, pizza, spagetti etc. var vete gödslat med urin och fekalier. Vi kom fram till att då skulle man få i sig mellan en tiondel och en hundradel så mycket som man får i sig om man dricker 2 liter stockholmsvatten per dygn. Och då kommer inte läkemedlen ut i vattnet och påverkar fiskar och andra delar av ekosystemet, utan bryts huvudsakligen ned i marken.

Slutsats

Så fakta talar för att det är mycket sämre att släppa urinen till reningsverk än att använda den som gödsel. Men om dessa fakta rår på känslorna vet jag inte. Många är mera rädda för att flyga än för att åka bil, trots att det är mycket större risk att dö när man åker bil än när man flyger…

 

Vänliga kretsloppshälsningar,
Håkan Jönsson
professor i kretsloppsteknik.

 

Har du fler frågor om läkemedel i kissvattnet? Maila in din fråga till in**@gu********.se

Läs även fler frågor och svar från våra nöjda användare av Guldkannan Towa.

Här finns en rapport om läkemedel i källsorterat klosettvatten och latrin.