Forskning om urin för att producera ett torrt och näringsrikt gödselmedel

Intressant ny artikel om torkning av urin för att producera ett torrt och näringsrikt gödselmedel.

Artikeln om urin som gödselmedel och finns här.

Artikeln beskrivs kortfattat här på SLU.
”In a recent study published inWater Research, members of the Kretsloppsteknik group investigated the possibility of alkalising human urine by anion-exchange and dehydrating urine into a dry fertiliser powder.”

En bit på väg mot hållbarare avloppssystem i framtiden!

Håkan Jönsson
Professor i milöteknik